Pasūtīšanas nosacījumi

Pasūtot amatniecības izstrādājumu jūs piekritāt sekojošiem nosacījumiem.

Šīs līgums stājās spēkā, ja fiziskā vai juridiskā persona,turmāk tekstā «Pasūtītājs», veic pasūtījumu www.saulgrieze.webtag.lv vai saulgrieze.webtag.lv mājaslapā, un tādā veidā noslēdz līgumu ar  LSIA „Aspazija”, turmāk tekstā “Izpildītājs”,Reģistrācijas Nr.: 40008034880, juridiskā adrese: Brīvības iela 282-10, Rīga, LV-1006.

1. NOTEIKUMU BŪTĪBA

1.1. Pasūtītājs pasūta amatniecības izstrādājumu, un apņēmas apmaksāt pasūtījumu, bet Izpildītājs pieņem pasūtījumu un apņēmās izgatavot Pasūtītāja pasūtījumu.

1.2. Līgums stājas spēkā tiklīdz Pasūtītājs aspstiprina šos noteikumus pie pasūtījuma veikšanas.

2. PASŪTĪJUMA OBJEKTS UN TĀ IZGATAVOŠANAS TERMIŅŠ

2.1. Pasūtītājs apliecina, ka ir izvēlējies pasūtījuma objektu, ir izlasījis visus aprakstus un Pasūtītājam ir pilnībā skaidrs kas tiek pasūtīts.

2.2. Cenā iekļauts tikai tas, kas ir norādīts preces aprakstā un nekāda veida citi pakalpojumi vai preces, ka arī nav iekļautas piegādes izmaksas.

2.3 Piegādes izmaksas var tikt piemērotas, par ko Pasūtītajs tiek informēts pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

2.4. Ja Pasūtītājs pasūta izstrādājumus ar statusu “ir noliktavā”, Izpildītājs nodod Pasūtītājam pasūtījumu no 1 līdz 5 darba dienu laikā no apmaksas saņemšanas dienas.

2.5. Izpildītājs nav atbildīgs par Pasūtītāja izvēli, tai skaitā par izmēru, krāsas vai modeļa izvēli.

3. PASŪTĪJUMA CENA UN NORĒĶINĀŠANĀS KĀRTĪBA

3.1. Pasūtītājs apņēmās apmaksāt Izpildītājam 100% priekšapmaksu.

4. PASŪTĪJUMA IZGATAVOŠANA, NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

4.1. Izpildītājam Pasūtītāja pasūtījuma izpildei ir tiesības piesaistīt trešās personas.

4.2. Ja Pasūtītājs nav ievērojis pasūtījuma kopējās naudas summas apmaksas kārtību, tai skaitā termiņu, visa pasūtījuma izgatavošanas termiņš attiecīgi pagarinās par to dienu skaitu, par kurām Pasūtītājs nav ievērojis pasūtījuma kopējās naudas summas apmaksas kārtību.

4.3. Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam pasūtījumu tikai gadijumā ja Izpildītājs ir saņēmis rēķina pilnās summas apmaksu.

4.4. Ja Pasūtītājs nepieņem Izstrādājumus ar Izpildītāju noteiktajā termiņa, par ko Pasūtītājs tiek informēts ar e-pastu, Izpildītājs, neuzņemoties nejaušības risku, uzglabā tos līdz 30 (trīsdesmit) dienām, pēc kurām līgums tiek uzskatīts par lauztu un Izpildītājs ir tiesīgs Izstrādājumus atsavināt. Jebkura saņemta no Pasūtītāja priekšapmaksa par precēm netiek atgriezta.

4.5. Ja Pasūtītājs izvēlās maksas piegādes veidu, bet pēc preces saņemšanas vēlās preci atgriezt, Izpildītājs pasūtītājam atgriež tikai preces vērtību, piegādes izdevumi netiek atgriezti.

4.6. Piegādes izdevumus par pasūtījuma atgriezšanu apmaksā Pasūtītājs.

4.7. Ja Pasūtītājs jebkādu iemeslu dēļ, vēlās atcelt pasūtījumu pirms tas ir saņemts (izpildīts), tad Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam 5 darba dienu laikā apmaksāto summu atskaitot bankas komisijas maksu par maksājuma uzdevuma apkalpošaniu 0,57 Eur.

5. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA

5.1. Izpildītājs nodrošina Izstrādājumu atbilstību šī līguma noteikumiem.

5.2. Pasūtot preces Pasūtītājam saulgrieze.webtag.lv sistēmas attiecīgajos informācijas laukos jānorāda savi pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamie Personas dati, kurus saulgrieze.webtag.lv apstrādā Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.

5.3. Pasūtītājam ir pienākums lietot un kopt Izstrādājumu atbilstoši Izstrādājuma paredzētajam mērķim un marķējumam vai Izstrādātāja papildus noteiktajiem Izstrādājuma lietošanas un kopšanas noteikumiem.

5.4. Ja Pasūtītājs kavē avansa maksājuma naudas summas samaksas termiņu ilgāk par 3 (trīm) dienām, tad Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šī līguma un prasīt zaudējumu atlīdzību, ja vien Puses nav rakstveidā vienojušās par termiņa nokavējumu.

5.5. Līgums tiek parakstīts elektroniski, pie pasūtījuma veikšanas.

5.6. Saskaņā ar vispārīgo datu aizsardzības regulu, Jūsu dati tiek izmantoti lai nodrošināt līguma izpildi un preču piegādi.

5.7. Ja Pasūtītājs vēlas celt jebkāda veida pretenzijas pret Izpildītāju, ir jauzrāda maksājuma ordera kopiju un Pasūtītājam par to ir jaiesūta Izpildītājam uz e-pastu: saulgrieze@webtag.lv